about-us


Giới Thiệu

Về chúng tôi


Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Sứ mệnh

Hỗ trợ người dân có thể quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình

Tầm nhìn

Người dân có thể quản lý bền vững nguồn tài nguyên rừng thông qua thiết lập các tổ chức lâm nghiệp do thành viên là nông dân làm chủ

Giá trị

Sự minh bạch từ ban quản lý cấp tỉnh cho đến các nông dân địa phương

Trách nhiệm giải trình được thực hiện tại các cấp không chỉ theo hướng từ dưới lên mà cả từ trên xuống

Tận tâm và cam kết phục vụ là điều kiện tiên quyết đòi hỏi đối với cán bộ và các đối tác khi tham gia dự án.

 

CHƯƠNG TRÌNH HỢP LỰC: Chi tiết

 

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
285049