our-partners vi


Đối Tác Của Chúng Tôi

Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Hòa Bình

Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Hòa Bình dưới sự quản lý của Hội Nông dân Trung ương (VNFU) ...

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ (NVCARD) nằm tại thị trấn Xuân Mai ngoại ô Hà Nội...

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
257255