careers


Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên cho các vị trí sau đây

Không có bài nào trong mục này. Nếu có các mục con được hiển thị, chúng sẽ có bài viết trong đó.

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
257243