News vi


Tin Tức

Rà soát Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh của hai Hợp tác xã tại Hòa Bình

Ngày tạo: 07-06-2019 | Chuyên mục: Tin tức

 

Trong hai ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2019, hai cuộc trao đổi rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh HTX đã diễn ra với sự tham gia của văn phòng DDS Hà Nội, điều phối viên dự án Thêm Cây tỉnh Hòa Bình và ban giám đốc hai HTX Xuân Phong và Cao Sơn.

Ban giám đốc hai HTX đã báo cáo cập nhật kết quả sản xuất kinh doanh trong năm tháng đầu năm 2019. Trong đó, một số hoạt động có nhiều khởi sắc, cụ thể như sau:

Hoạt động kinh doanh cây giống ở cả hai HTX đều đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra trong quý và của cả năm 2019. HTX Xuân phong bán được 170,000 cây giống so với kế hoạch cả năm là 130,000 cây; HTX Cao Sơn đạt 150,000 cây so với kế hoạch cả năm là 280,000 cây.

Đối với hoạt động kinh doanh phân bón, HTX Cao Sơn đã bán 70 tấn hoàn thành chỉ tiêu 70 tấn của cả năm 2019. HTX Xuân Phong đã bán 140 tấn chỉ trong 5 tháng đầu so với kế hoạch 160 tấn của cả năm.

Hoạt động khai thác ở cả hai HTX đều đang thực hiện cầm chừng do giá gỗ trên thị trường có nhiều biến động.

Ngoài việc chú trọng phát triển kinh doanh, cả hai HTX tích cực thu hút thêm thành viên, đồng thời kết nối và tiếp cận các chương trình chính sách hỗ trợ của địa phương.

 

Sau khi cập nhật kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm 2019, hai HTX đã xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động cho các tháng 6,7,8,9 theo các lĩnh vực chính sau: (i) nâng cao năng lực quản lý điều hành HTX; (ii) thu hút kết nạp them thành viên; và (iii) kết nối và tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ bên ngoài.

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
257255