News vi


Tin Tức

Chuyến thăm thực địa của DFE Đan Mạch

Ngày tạo: 24-04-2018 | Chuyên mục: Tin tức

Trong các ngày từ 18 đến 22/4/2018, điều phối viên DFE Đan Mạch cùng các cán bộ dự án Thêm Cây văn phòng Hà Nội và Hội Nông dân hai tỉnh Hòa Bình và Hà Tĩnh tổ chức các chuyến thăm thực địa dự án, cập nhật tình hình sản xuất & kinh doanh của 3 hợp tác xã năm 2017 cũng như kế hoạch hoạt động năm 2018.

Nội dung hoạt động chính của năm nay bao gồm mở rộng quy mô các hợp tác xã, tăng cường hoạt động khai thác rừng và tập trung tiếp cận thị trường. Các nông dân trồng rừng, hợp tác xã và các công ty thu mua cần có liên kết chặt chẽ, nhịp nhàng để vận hành chuỗi giá trị lâm nghiệp quy mô nhỏ, đặc biệt hợp tác xã có vai trò đầu mối kết nối nông dân với các đơn vị thu mua để tiếp cận thị trường.

 

 

 

 

 

 

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
257246