News vi


Tin Tức

Hội Nghị Ban Điều Phối Chương Trình Hợp Lực Tại Việt Nam Lần 2 Năm 2017

Ngày tạo: 06-12-2017 | Chuyên mục: Tin tức

Trong các ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2017 vừa qua, đã diễn ra cuộc họp thường niên của Ban điều phối tại Việt Nam của chương trình Hợp Lực. Đến với cuộc họp này đại diện cho Văn phòng Danish Forestry Extension Đan Mạch (DFE) là bà Vibe Jensen và các cán bộ của Văn phòng DDS Hà Nội, cùng với các đối tác đến từ Hội Nông dân hai tỉnh Hòa Bình và Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc bộ (NVCard) và cùng ba Hợp tác xã Nông lâm nghiệp đến từ hai tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh.
Trong cuộc họp mọi người đã được nghe các báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính của các Hợp tác xã qua quá trình hoạt động trong năm 2017. Cùng với đó là báo cáo của mỗi điều phối viên đến từ các đối tác trong nước. Sau khi nghe các báo cáo cả cuộc họp đã phân tích và thống nhất là chương trình Hợp Lực tại Việt Nam đang đi đúng hướng, nhưng những khó khăn và thách thức phía trước cũng không hề nhỏ. Để giải quyết những khó khăn đó, Bà Vibe Jensen đã có bài trình bày với tư cách đại diện cho nhà tài trợ, với nội dung thể hiện sự nhất quán trong cách suy nghĩ của nhà tài trợ là thúc đẩy, nâng cao năng lực cho các đối tác để từng bước các đối tác có thể tự chủ trong các hoạt động cũng như tài chính.
Để cụ thể hóa, các bản kế hoạch hoạt động kinh doanh, tài chính và chương trình giúp đỡ các nhóm hộ Nông dân trồng rừng trong năm tiếp theo 2018 đã được lập ra.


Cũng trong ngày 30 tháng 11 năm 2017, Bà Vibe Jensen và cán bộ Văn phòng DDS Hà Nội đã làm việc với Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ về các thay đổi nhỏ để phù hợp hơn với tình hình hiện tại của Bộ giáo trình giảng dạy "Lâm nghiệp quy mô nhỏ". Trong năm 2018 Bộ giáo trình này sẽ vẫn tiếp tục được đưa vào chương trình giảng dạy của 5 trường cao đẳng.
Ngày mồng 1 tháng 12, Bà Vibe Jensen đã có buổi làm việc, thăm các hoạt động trên thực địa rừng với hai Hợp tác xã Nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Steering Commettee Meeting

Toàn Cảnh Hội Nghị

 

Làm Việc Với NVCard

 

Làm Việc Với Hợp Tác Xã Cao Sơn

 

Làm Việc Với Hợp Tác Xã Xuân Phong

 

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
268247