News vi


Tin Tức

Thành Lập Trung Tâm Tư Vấn Lâm Nghiệp

Ngày tạo: 10-04-2015 | Chuyên mục: Tin tức

A farm forestry advisory centre 1     Theo chương trình của Dự án Thêm Cây – DDS Việt Nam, Trung tâm tư vấn Lâm nghiệp được thành lập tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ ở Xuân Mai, Hà Nội.
     Mục tiêu của Trung tâm tư vấn là hỗ trợ một số Trường Cao đẳng khác và các tư vấn địa phương trong những vấn đề về Lâm nghiệp. Trong những năm tiếp theo các chuyên gia sẽ được kết nối với trung tâm và họ hành động như những tư vấn khu vực, họ có thể hỗ trợ các dịch vụ tư vấn đến với người nông dân và đào tạo nghề trong lãnh vực Lâm nghiệp.
     Trung tâm tư vấn Lâm nghiệp được thành lập trực thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn của Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ ở Xuân Mai.

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
257261