News vi


Tin Tức

Khóa Đào Tạo Nâng Cao Cho Tập Huấn Viên Lớp TOT

Ngày tạo: 23-03-2015 | Chuyên mục: Tin tức

    Theo chương trình, kế hoạch của dự án Thêm Cây- DDS Việt Nam.
   Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 3 năm 2015 vừa qua, tại trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc bộ (NVCard) Dự án Thêm Cây đã phối hợp với các đối tác là trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ và Hội Nông dân hai tỉnh Hòa Bình và Hà Tĩnh đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao cho 27 Tập huấn viên và 3 nhóm trưởng của 4 vườn ươm trong Mạng Lưới Nông Dân Trồng Rừng trên địa bàn dự án đang hoạt động.

Khai giảng khóa học   Xuất phát từ nhu cầu thực tế qua khảo sát các thành viên của các nhóm nông dân trồng rừng tại mỗi địa bàn mà Dự án đang triển khai hoạt động, nên khóa tập huấn lần này nhằm trang bị thêm và đi sâu vào các kiến thức, kỹ năng mà các nhóm nông dân còn thiếu và yếu như:

Follow up TOT 1

- Nhân giống, trồng và chăm sóc cây có múi.
- Tính toán trữ lượng rừng trồng
- Chuỗi giá trị và tiếp thị sản phẩm Lâm nghiệp.
- Kỹ năng đàm phán và soạn thảo các hợp đồng kinh doanh trong mua và bán sản phẩm lâm nghiệp.

   

   Hy vọng trong thời gian tới, dưới sự tổ chức và phối hợp tốt giữa các bên. Dự án sẽ phát triển tốt 80 nhóm nông dân trồng rừng đang hoạt động và sẽ phát triển thêm 38 nhóm nông dân trồng rừng nữa theo kế hoạch Dự án đã đề ra.

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
257263