News vi


Tin Tức

Khóa Đào Tạo Giảng Viên Môn Học Lâm Nghiệp Quy Mô Nhỏ

Ngày tạo: 01-06-2015 | Chuyên mục: Tin tức

Tại trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ (NVCard), nhà trường đã phối hợp với Dự án Thêm Cây - DDS Việt Nam...

Thành Lập Trung Tâm Tư Vấn Lâm Nghiệp

Ngày tạo: 10-04-2015 | Chuyên mục: Tin tức

Theo chương trình của Dự án Thêm Cây – DDS Việt Nam, Trung tâm tư vấn  Lâm nghiệp...

Khóa Đào Tạo Nâng Cao Cho Tập Huấn Viên Lớp TOT

Ngày tạo: 23-03-2015 | Chuyên mục: Tin tức

Theo chương trình, kế hoạch của Dự án Thêm Cây- DDS Việt Nam...

Một Chuyến Thăm Vườn Ươm Tại Tỉnh Hòa Bình

Ngày tạo: 13-03-2015 | Chuyên mục: Tin tức

Một chuyến thăm vườn ươm tại tỉnh Hòa Bình...

 

Thành Lập Mạng Lưới Nông Dân Trồng Rừng tỉnh Hòa Bình.

Ngày tạo: 10-01-2013 | Chuyên mục: Tin tức

Đại Hội Mạng Lưới Nông Dân Trồng Rừng Tỉnh Hòa Bình Lần Thứ Nhất ...

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
268237