News vi


Tin Tức

Rà soát Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh của hai Hợp tác xã tại Hòa Bình

Ngày tạo: 07-06-2019 | Chuyên mục: Tin tức

Trong hai ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2019, hai cuộc trao đổi rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh HTX đã diễn ra với sự tham gia của văn phòng DDS Hà Nội, điều phối viên dự án Thêm Cây tỉnh Hòa Bình và ban giám đốc hai HTX Xuân Phong và Cao Sơn.

Chiến dịch

Ngày tạo: 04-07-2018 | Chuyên mục: Tin tức

Trong ngày 30/6/2018, tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ (NVCARD), tổ chức DDS Vietnam đã phối hợp với NVCARD thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức về vai trò của các hộ gia đình trồng rừng đối với công tác quản lý rừng có trách nhiệm và phát triển bền vững. Chiến dịch có tên là "Bạn đang ngồi trên một tấn CO2", nằm trong khuôn khổ chương trình Hợp Lực được thực hiện tại bốn nước đối tác của tổ chức Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE) là Việt Nam, Ma-li, Nê-pan, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na và cả ở Đan Mạch.

Thăm quan học tập kinh nghiệm tại Phú Thọ và Tuyên Quang

Ngày tạo: 24-05-2018 | Chuyên mục: Tin tức

Trong hai ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2018, các cán bộ tỉnh và ba hợp tác xã lâm nghiệp thuộc vùng dự án Thêm Cây tỉnh Hòa Bình và Hà Tĩnh dưới sự tổ chức của văn phòng DDS Vietnam đã có một chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm thành công tại tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang.

Chuyến thăm thực địa của DFE Đan Mạch

Ngày tạo: 24-04-2018 | Chuyên mục: Tin tức

Trong các ngày từ 18 đến 22/4/2018, điều phối viên DFE Đan Mạch cùng các cán bộ dự án Thêm Cây văn phòng Hà Nội và Hội Nông dân hai tỉnh Hòa Bình và Hà Tĩnh tổ chức các chuyến thăm thực địa dự án, cập nhật tình hình sản xuất & kinh doanh của 3 hợp tác xã năm 2017 cũng như kế hoạch hoạt động năm 2018.

Hội Nghị Ban Điều Phối Chương Trình Hợp Lực Tại Việt Nam Lần 2 Năm 2017

Ngày tạo: 06-12-2017 | Chuyên mục: Tin tức

Đến với cuộc họp này đại diện cho Văn phòng Danish Forestry Extension Đan Mạch (DFE)...

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
257243