resources


Tài liệu

Tài liệu hướng dẫn QLRBV & CCR theo nhóm hộ gia đình


Tài liệu hướng dẫn quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo nhóm hộ gia đình

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
257268