resources


Tài liệu

Báo Cáo Tư Vấn về CDM và FSC


Để xây dựng báo cáo, tư vấn đã thu thập và sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu hiện có, nhiều kinh nghiệm hoạt động trong 15 năm tiến hành lý thuyết và thực tế CCR được lưu trữ tại Viện QLRBV-CCR (SFMI), tổ chức FSC, và các đơn vị được CCR. Tư vấn khẳng định rằng QLRBV là mục tiêu, còn CCR là hiệu quả và lợi ích .
Đã đánh giá , đề xuất 7 kết quả sau đây về :

1) Các đặc điểm về rừng và chủ rừng hộ nông dân .
2) Chính sách pháp luật liên quan đến CCR,
3) Kỹ thuật trồng rừng và quản lý rừng,
4) Tác động môi trường và xã hội,
5) Thị trường gỗ liên quan,
6) Lợi ích của CCR đối với nông dân,
7) Lợi ích môi trường cho xã hội

Đồng thời vạch ra kết quả

8) gồm 4 hạn chế, thách thức tác động đến CCR và các gợi ý giảm thiểu khi lập kế hoạch CCR.
Tư vấn kết luận rằng hoàn toàn có khả năng cấp CCR cho nông dân, nhưng cần lưu ý cách tổ chức, hiệu quả, và tính bền vững...


Để biết thêm thông tin bạn có thể xem báo cáo tư vấn dưới đây:

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
257250