resources


Tài liệu

Tờ Rơi Cho Người Nông Dân Trồng Rừng Tại Việt Nam


 Tờ rơi cho người nông dân trồng rừng tại Việt Nam.

       1- Cách lựa chọn cây rừng trồng thế nào?

       2- Thế nào là cây giống tốt?

       3- Kỹ thuật khi trồng cây rừng thế nào?

       4- Chuẩn bị hiện trường khi trồng rừng ra sao?

       5- Kỹ thuật tỉa cành thế nào?

       6- Cách phân loại gỗ rừng ra sao?

Các bạn sẽ có câu trả lời trong các tài liệu dưới đây:

 

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
176844