resources


Tài liệu

Tài Liệu Của Khóa Tập Huấn Nâng Cao Cho Tập Huấn Viên Lớp TOT


Những tài liệu dưới đây nhằm cung cấp bổ sung kiến thức cho các Tập Huấn Viên của Mạng Lưới Nông Dân Trồng Rừng.

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
257261