our-work vi


Hoạt Động

Vận động Chính sách


Vận động Chính sách được tổ chức thành những hiệp hội chuyên nghiệp và dân chủ; nâng cao năng lực để tiến hành vận động đảm bảo quyền lợi về sở hữu, quyền quản lý và lợi ích kinh tế từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
268247