our-work vi


Hoạt Động

Đào tạo Lâm nghiệp Ứng dụng


Đào tạo Lâm nghiệp Ứng dụng được NVCARD và một số trường cao đẳng nông lâm nghiệp triển khai nhằm xây dựng cơ sở cho quản lý tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm và dân chủ sau này.

Dạy Nghề Sản Xuất Lâm Nghiệp Quy Mô Nhỏ

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
257268