our-work vi


Hoạt Động

Đào tạo Lâm nghiệp Ứng dụng

Đào tạo Lâm nghiệp Ứng dụng

Khu vực hoạt động: Hà Nội

Vận động Chính sách

Vận động chính sách

Khu vực hoạt động: Hà Tĩnh, Hòa Bình và Hà Nội

Thành lập và Phát triển Hiệp hội Lâm nghiệp

Thành lập và Phát triển Hiệp hội Lâm nghiệp

Khu vực hoạt động: Hà Tĩnh và Hòa Bình

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
257265