resources


Documents

Vocational Syllabus Small Scale Forestry Production


   Với mục tiêu góp phần nâng cao năng lực cho những hộ gia đình sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ tại Việt Nam. Nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường góp phần xóa đói, giảm nghèo và thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong khuôn khổ Dự án " Thêm Cây" phối hợp giữa Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ (NVCARD) với Tổ chức Phát triển châu Á của Đan Mạch (ADDA), Tổ chức Khuyến lâm Đan Mạch (DFE) nghiên cứu và phát triển Chương trình và Giáo trình dạy nghề Sản xuất Lâm nghiệp quy mô nhỏ.

welcome-to-ddsvietnam

DE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER (DDS) Vietnam was established in 2014 by Danish Forestry Extension (DFE) and funded by the Danish Organization Civil Society in Development (CISU) to implement the project "More Trees"

Read more

google-map

Visitors Counter
257253